Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Gynaecologie
Verloskundig Centrum CuraVita

Curettage

Curettage

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Uw behandelend arts heeft een curettage geadviseerd. Deze ingreep wordt door een gynaecoloog verricht. Hier kunt u nalezen wat een curettage inhoudt. Wij adviseren u de informatie goed door te lezen.


Een curettage

Een curettage is een veel voorkomende gynaecologische ingreep. Tijdens een curettage wordt een laagje slijmvlies van de binnenkant van de baarmoeder weggehaald. De baarmoeder ligt in de buikholte en is ongeveer zo groot als een peer. De wand van de baarmoeder is van buiten vrijwel glad. De middelste laag bestaat uit spierweefsel en de binnenste laag uit slijmvlies. Als u nog menstrueert, wordt dit slijmvlies tijdens de menstruatie afgestoten.
Soms ontstaan er afwijkingen van het slijmvlies en/of de baarmoederwand. Een curettage kan informatie geven over afwijkingen in de baarmoeder. Meestal is de opzet van de ingreep dus om een diagnose te stellen. Zo nodig zal uw gynaecoloog deze ingreep combineren met kijken in de baarmoeder: een hysteroscopie. Daarnaast kunnen bepaalde gynaecologische problemen op deze manier worden behandeld. Een curettage vindt meestal plaats onder korte volledige narcose. Voor de ingreep wordt u in dag opname opgenomen.

Doel van de ingreep

Het doel van de curettage is de oorzaken van abnormaal bloedverlies op te sporen. Oorzaken van hevig bloedverlies kunnen zijn: een vleesboom (myoom) of poliep in de baarmoeder, hormonale stoornissen die de cyclus veranderen of, in zeldzame gevallen, kanker van het baarmoederslijmvlies.

Myomen

Myomen, ook wel vleesbomen genoemd, kunnen klachten geven zoals hevig bloedverlies en pijn tijdens de menstruatie. Ook kunnen ze innesteling van een eicel bemoeilijken. Een myoom is een goedaardige woekering van spier- en bindweefsel. Heel zelden kunnen er kwaadaardige veranderingen optreden. Al naar gelang de grootte en de ligging kan een myoom wel of geen klachten geven. Een myoom kan zo klein zijn als een erwtje of zo groot als een grapefruit.

Abnormale groei van het baarmoederslijmvlies

Een abnormale groei van het baarmoederslijmvlies kan ontstaan door veranderingen in de hormoonhuishouding. In de meeste gevallen gaat het om een goedaardige verandering van het slijmvlies. In zeldzame gevallen is sprake van een voorstadium van kanker, een oorzaak waar na de overgang meer rekening mee gehouden wordt.

Poliepen

Poliepen zijn bijna altijd goedaardige slijmvliesgezwellen op een steeltje. Ze kunnen in de baarmoeder groeien en in het baarmoederhalskanaal.

Baarmoederkanker

Zijn de veranderingen kwaadaardig, wat zelden voorkomt, dan spreken we van kanker van het baarmoederslijmvlies.

Voorbereiding

Wij verzoeken u vriendelijk eventuele sieraden thuis te laten, met het oog op mogelijk verlies.

Medicijngebruik

Het is belangrijk dat de gynaecoloog weet of, en zo ja, welke medicijnen u gebruikt. Dit geldt met name voor bloed verdunnende middelen zoals: Marcoumar, Sintrommitis, Ascal en Asperine. Deze medicijnen geven namelijk een verhoogde kans op een nabloeding. In overleg met uw behandelend arts wordt het gebruik van bloed verdunnende medicijnen meestal een week voor de ingreep gestopt.
Overige medicijnen kunt u volgens voorschrift van de arts blijven innemen, ook op de ochtend van de opname. Als u vragen heeft over het medicijngebruik, overleg dan met uw behandelend arts.

Nuchter zijn

In Anesthesie vindt u de informatie over het nuchter zijn. Het is van belang dat u deze richtlijn opvolgt.

De dag van opname

Op de afdeling krijgt u een bed toegewezen. Daarna neemt de verpleegkundige enkele vragen met u door over uw gezondheid en eventueel medicijngebruik. Soms krijgt u een kalmerend middel.

Verdoving

De wijze van verdoving wordt uiteraard met u besproken en geadviseerd. Een curettage wordt meestal onder algehele narcose uitgevoerd. In sommige gevallen wordt alleen het onderste gedeelte van het lichaam verdoofd met een ruggenprik (spinaal anaesthesie) of wordt een plaatselijke verdoving gegeven.

De ingreep

Als u aan de beurt bent brengt de verpleegkundige u in uw bed naar de operatiekamer. De anesthesist zorgt voor de afgesproken verdoving. In de operatiekamer wordt u op de operatietafel gelegd. Tijdens de ingreep liggen uw benen in beensteunen, net zoals bij een gynaecologisch onderzoek op de polikliniek. De gynaecoloog verricht eerst een inwendig onderzoek. Dit is nodig om de grootte en de ligging van de baarmoeder precies vast te stellen. Daarna worden de vagina en de huid eromheen gedesinfecteerd. Het schaamhaar hoeft niet te worden weggeschoren. Als er ook in de baarmoeder gekeken moet worden, dan volgt eerst de hysteroscopie: met een buisje in de baarmoeder kijken. Hierna wordt met een curette, een soort lepeltje, een laagje van het baarmoederweefsel afgeschraapt. Dit weefsel wordt voor verder onderzoek naar het laboratorium gestuurd.

Na de ingreep

Na afloop van de curettage wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Hier controleren de verpleegkundigen of alle lichaamsfuncties in orde zijn. Als u goed wakker bent mag u terug naar de verpleegafdeling. Het is mogelijk dat u na de curettage last krijgt van pijnlijke buikkrampen. Als u pijn heeft, kunt u aan de verpleegkundige een pijnstiller vragen.

Ontslag

Dezelfde dag kunt u meestal weer naar huis. Wij adviseren u enkele dagen rustig aan te doen. Normaal gesproken kunt u na enkele dagen uw normale werkzaamheden hervatten.

U kunt weer autorijden op het moment dat u zich lichamelijk en geestelijk weer goed voelt. U mag geen pijn meer hebben of nog duizelig zijn of medicijnen gebruiken die de rijvaardigheid beïnvloeden. De een zal na een operatie sneller herstellen dan de ander. Van belang is dat u weer goed geconcentreerd en alert uw auto moet kunnen besturen. Bij twijfel is het beter om u nog te laten rijden.

Complicaties

Bij deze ingreep zijn geen specifieke complicaties te verwachten. U moet echter altijd rekening houden met de normale risico’s die voor elke operatieve ingreep gelden, zoals trombose, longontsteking, een nabloeding of een infectie. Dit soort complicaties komt echter zelden voor.
U moet wel direct uw arts waarschuwen;
  • Als u koorts krijgt boven de 38.5°C.
  • Als de buikpijn langer dan twee dagen na de curettage aanhoudt en/of heviger wordt.
  • Bij hevig bloedverlies, bijvoorbeeld herhaald verband of tampon wisseling nodig binnen een uur.

Nazorg

De eerste tien tot veertien dagen na de ingreep kan nog wat licht bloedverlies optreden. Wij adviseren u maandverband te gebruiken, geen tampons. Geslachtsverkeer mag weer nadat de bloeding is gestopt.

Controle

Voordat u naar huis gaat krijgt u van de verpleegkundige een afspraak mee voor controle op de polikliniek of u krijgt deze per mail toegestuurd. De arts bespreekt de uitslag van het weefselonderzoek met u en het eventuele vervolgtraject.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op de dag van opname op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te melden via de secretaresse van de gynaecoloog, T 0187 60 73 10.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: C06
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien