Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Chirurgie

Polikliniek Chirurgie

Polikliniek Chirurgie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

U bent door uw huisarts of een andere specialist doorgestuurd naar de poli chirurgie voor nader onderzoek en eventuele behandeling van uw klachten. Hier krijgt u meer informatie over de polikliniek chirurgie.


Locaties

De chirurgen van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis werken op drie locaties: Dirksland, Hellevoetsluis en Brielle. De adressen vindt u op de achterzijde van deze informatie.

De polikliniek chirurgie vindt u:
 • Dirksland: begane grond (poli en gipskamer), 1e verdieping (poliklinische OK)
 • Medisch Centrum Brielle
 • Het nieuwe Weergors, Hellevoetsluis
 • 't Dok, Hellevoetsluis

Specialistische poliklinieken

In Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis hebben we een aantal specialistische poli’s op het gebied van chirurgie. Binnen deze poliklinieken werkt de chirurg samen met gespecialiseerd verpleegkundigen en andere deskundigen.
Het betreft onderstaande specialistische poliklinieken:
 • Traumapoli/gipspoli;
 • Mammapoli;
 • Stoma en coloncare;
 • Wond en voeten poli;
 • Flebologisch Centrum (Het Nieuwe Weergors, Hellevoetsluis).

Wie werken er op de polikliniek?

Op de polikliniek chirurgie werken chirurgen, arts-assistenten, gespecialiseerd verpleegkundigen en gipsverbandmeesters nauw met elkaar samen. Doktersassistenten ondersteunen de arts bij het uitvoeren van het spreekuur. Ook zorgen zij ervoor dat alle afspraken voor onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden ingepland.

Op de polikliniek werken de volgende chirurgen:
 • M.R. Ketting
 • R.L. van der Hul
 • M.G.A. van IJken
 • G.I.T. Iordens
 • M. Staarink
 • R.P.M. Brosens
 • C.D.P. van t Hullenaar
 • M. Graafland

Wat neemt u mee?

Als u een bezoek brengt aan de polikliniek chirurgie is het belangrijk dat u een aantal dingen meeneemt:
 • Legitimatiebewijs;
 • Zorgpas van uw zorgverzekering;
 • Als u medicijnen gebruikt: een medicijnlijst.

Waar meldt u zich?

Bij ieder bezoek haalt u eerst uw dagticket bij de aanmeldzuil bij een van de ingangen. Gebruik hierbij een geldig legitimatiebewijs. U ontvangt een dagticket met daarop per afspraak (of opname) vermeld hoe laat en waar u wordt verwacht. Kijk op de borden voor de juiste route.
Vervolgens meldt u zich bij de polikliniek Chirurgie en neemt u plaats in de wachtkamer. De medewerker waar u een afspraak mee heeft of assistente haalt u op in de wachtkamer. Na uw bezoek gaat u naar de balie waar zo nodig een vervolgafspraak voor onderzoeken of behandelingen kan worden ingepland.

Wachttijden

De chirurgen van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis proberen de wachttijd op de polikliniek zo kort mogelijk te houden. Soms kan het echter voorkomen dat een patiënt extra aandacht nodig heeft, waardoor er wachttijd kan ontstaan en u later aan de beurt bent. Ook kan er een patiënt met spoedeisende klachten tussenkomen. De assistente zal u hierover informeren. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Toestemming voor een onderzoek, behandeling of operatie

Als u een onderzoek, behandeling of operatie moet ondergaan is het van belang dat u het daarmee eens bent. Dat lijkt een formaliteit, maar het is en blijft een serieuze aangelegenheid. Bespreek daarom vóór het onderzoek, de behandeling of operatie al uw vragen en zorgen met uw arts of chirurg.

Voor u is het van belang dat u de gang van zaken rond het onderzoek, de behandeling of operatie voldoende hebt begrepen en of de voorlichting die u daarover hebt gekregen, voldoende is geweest. Pas dan kunt u achter de beslissing staan en uw toestemming er voor geven.

Niet iedereen zal alle specifieke details over de procedure rond een onderzoek, behandeling of operatie willen weten. Toch is het verstandig om goed geïnformeerd te zijn. Na een gesprek met uw arts of chirurg zou u eigenlijk antwoord moeten weten op vragen als:

 • Wat zijn de beweegredenen van mijn arts of chirurg om een onderzoek, behandeling of operatie voor te stellen?
 • Zijn er eventueel andere onderzoeks-, behandelings- of operatiemogelijkheden?
 • Wat wordt er bij het onderzoek, de behandeling of de operatie gedaan?
 • Wat zijn de risico’s van het onderzoek, de behandeling of operatie?
 • Welk resultaat mag ik van het onderzoek, de behandeling of operatie verwachten?
 • Hoeveel ervaring is er met het doen van het onderzoek, met het uitvoeren van de behandeling of operatie?
 • Hoe beoordelen behandelde patiënten dit onderzoek, deze behandeling of operatie?
 • Welke invloed heeft het onderzoek, de behandeling of de operatie op mijn gezondheid en de kwaliteit van mijn leven?
 • Wat kan er gebeuren als ik het onderzoek of de behandeling niet wil ondergaan of als ik me niet laat opereren?
 • Is ziekenhuisopname noodzakelijk en zo ja, hoe lang kan de opname duren?
 • Wat staat mij te wachten in de herstelfase na de behandeling of operatie?
 • Wanneer ben ik na het onderzoek, de behandeling of de operatie weer in staat mijn normale activiteiten uit te oefenen?
 • Moet ik rekening houden met restklachten of neveneffecten van het onderzoek, de behandeling of operatie?
Veel van deze vragen zullen al spontaan door uw arts of chirurg tijdens de voorlichting over het onderzoek, de behandeling of de operatie beantwoord zijn. Het is daarbij goed u te realiseren dat geen enkele arts of chirurg het resultaat van te voren volledig kan garanderen. Er zijn zo veel factoren die een rol kunnen spelen.
Zo is elke gebeurtenis weer anders en afhankelijk van lokale omstandigheden en reacties van elke individuele patiënt.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: C05
Laatst bijgewerkt op: 06-12-2022
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien