Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Urologie

Blaassteen verwijderen

Blaassteen verwijderen

Lithotripsie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Binnenkort wordt u opgenomen voor het verwijderen van een blaassteen. Door u goed voor te bereiden op de ingreep kunt u bijdragen aan een vlot herstel.


Verwijderen van een blaassteen

Een blaassteen kan via de plasbuis of via een snede in de buik worden verwijderd. De arts heeft met u besproken voor welke manier u in aanmerking komt.

Voorbereiding op de operatie

Preoperatieve screening

Voordat u geopereerd kunt worden heeft u een afspraak bij de Preoperatieve Screening (POS poli). U ontvangt daar informatie over de anesthesie en de voorbereiding op de operatie. Al deze informatie staat beschreven in “Preoperatieve screening en anesthesie”.

Nuchter

Voor deze operatie moet u nuchter zijn. De regels over het nuchter zijn leest u in Preoperatieve screening en anesthesie.

Medicijnen

U neemt alle medicijnen die u gebruikt, in originele verpakking, mee naar het ziekenhuis.

Waardevolle bezittingen

Neem geen waardevolle bezittingen mee, zoals sieraden. Het ziekenhuis draagt geen verantwoordelijkheid voor vermissing of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.

De opname

Op de dag van opname meldt u zich ruim op tijd bij het opnamebureau naast de receptie. Vervolgens gaat u naar de verpleegafdeling. Ongeveer een half uur voor de operatie vraagt de verpleegkundige u om uit te plassen. U krijgt een operatiejasje aan. Vervolgens krijgt u een tablet of injectie waar u rustig of slaperig van wordt. Ook krijgt u een injectie in de buik om trombose te voorkomen. De verpleegkundige brengt u naar de operatiekamer. De anesthesioloog geeft u de narcose of ruggenprik.


De operatie

Operatie via de plasbuis

De uroloog brengt via uw plasbuis een scoop (kijkbuis) in uw blaas. Via deze scoop probeert de uroloog de blaassteen te vergruizen. Deze techniek wordt cystolithotripsie genoemd. De operatie duurt ongeveer een half uur. Soms is het bij mannen nodig om tijdens deze operatie, ook de prostaat te verkleinen. Zo wordt de kans op blaasstenen verminderd. Het verkleinen van de prostaat gebeurt ook via de plasbuis. De operatie duurt dan ongeveer 45 minuten langer.
Operatie via een snede in de buik
Als de steen te groot is om via de plasbuis te verwijderen, maakt de uroloog een snede in uw buik. De snede wordt met oplosbare hechtingen dicht gemaakt. De operatie duurt ongeveer een half uur.

Na de operatie

Na de operatie gaat u voor korte tijd naar de uitslaapkamer. Als uw bloeddruk en ademhaling in orde zijn, gaat u naar de verpleegafdeling.
Na de operatie heeft u:
  • Een infuus in uw arm. Via dit infuus kunnen vocht en medicijnen worden toegediend. Zodra u voldoende drinkt wordt het infuus verwijderd.
  • Een katheter in uw blaas. Dit is een slang die in uw blaas zit om de urine af te voeren.
  • In de blaas zitten nog resten van de blaassteen. Om te voorkomen dat de katheter verstopt, is er een spoelsysteem op aangesloten. Via dit spoelsysteem wordt uw blaas gespoeld.
  • Een wonddrain: deze is soms nodig als de blaassteen via een snede in de buik is verwijderd.

Risico’s en complicaties

Elke ingreep brengt risico’s met zich mee. Een blaasoperatie geeft risico’s op complicaties zoals trombose, urineweginfectie, nabloeding, bloeduitstorting, incontinentie, verhoogde aandrang en retentie (achterblijven van urine in de blaas). Er is een kleine kans dat u voorgoed moeite hebt met het ophouden van de urine. De uroloog informeert u uitgebreid over de mogelijke risico’s en complicaties.

Op de verpleegafdeling

De verpleegkundige controleert regelmatig uw hartslag, bloeddruk en het spoelsysteem. Als u een ruggenprik heeft gehad, zijn uw benen de eerste uren na de operatie nog gevoelloos. Dit gevoel komt langzaam terug.

Meld aanhoudende misselijkheid en/of pijn na de ingreep aan de verpleegkundige.
De katheter kan blaaskrampen geven. Hiertegen kunt u medicijnen krijgen. Het is normaal dat u de eerste dagen na de operatie bloed en stolsels in uw urine ziet. Soms moet er extra gespoeld worden. Het spoelen kan een gevoel geven alsof u nodig moet plassen. Het spoelsysteem wordt in overleg met de arts de eerste of tweede dag na de operatie gestopt. De urine moet dan nagenoeg helder zijn. Door veel te drinken (twee tot drie liter per dag) bevordert u de genezing.

Als u zich goed voelt mag u weer douchen.

Eén dag na de operatie verwijdert de verpleegkundige de katheter. Nadat de katheter is verwijderd kunnen een aantal dingen anders gaan dan u gewend bent:
  • U kunt ongewild wat urine verliezen
  • Er kan wat bloed bij de urine zitten
  • Soms kunt u niet plassen, terwijl u wel aandrang heeft.
  • Het plassen kan met kleine beetjes gaan en pijnlijk zijn.
Dit zijn normale verschijnselen en van voorbijgaande aard. Wanneer u denkt dat het afwijkend is, waarschuwt u dan een verpleegkundige.

Ontslag

Rond de derde dag na de operatie gaat u naar huis. Na de operatie kan het plassen nog wat pijnlijk zijn. Ook kan er bloed of gruis in de urine voorkomen. Wanneer de uroloog het noodzakelijk vindt, krijgt u een recept voor antibiotica mee naar huis.
Na ongeveer twee weken vindt een controlebezoek op de polikliniek urologie plaats.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te melden.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: B54
Laatst bijgewerkt op: 04-05-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien