Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Urologie

Botoxinjecties in de blaaswand

Botoxinjecties in de blaaswand

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemene informatie over botoxinjecties in de blaaswand. Wij adviseren u deze informatie goed te lezen. Aanvullingen op deze informatie worden door uw behandelend arts aan u verteld.


Wat is een overactieve blaas?

De blaas dient als opslag voor urine en zorgt voor het uitplassen van urine. Het eerste gebeurd door het ontspannen van de blaas en het tweede door het samen knijpen van de blaas. Als het ontspannen onvoldoende gebeurt en de blaas voornamelijk bezig is met aanspannen, dan laat deze zich onvoldoende vullen en dan spreken we over een overactieve blaas.

Behandeling met botox

Botox is een afkorting voor Botuline Toxine, een medicinale stof die de signaaloverdracht van zenuwvezels naar spieren onderbreekt. Als botox in de blaasspier wordt gespoten, wordt de signaaloverdracht van de zenuwuiteinden naar de blaasspier geblokkeerd. Hierdoor neemt het samentrekken van de blaas af. Ook gevoelszenuwen vanuit de blaas worden geblokkeerd, waardoor het gevoel van aandrang om te plassen vermindert. U hoeft dus minder vaak te plassen.

Botox werkt zes tot twaalf maanden en de injecties kunnen zonder schadelijke gevolgen voor de blaas worden herhaald.

Voorbereiding op de behandeling

Het injecteren van botox in de blaasspier kan pijnlijk zijn. Een behandeling met botoxinjecties in de blaaswand kan plaatsvinden onder lokale verdoving op de polikliniek Urologie of onder algehele narcose in de operatiekamer. Uw behandelend arts bespreekt met u op welke manier en plaats de behandeling bij u plaatsvindt.
Wij adviseren u niet knellende en makkelijk zittende kleding te dragen en geen sieraden te dragen en/of waardevolle spullen mee te nemen naar het ziekenhuis.

Behandeling op de polikliniek urologie

De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving en u hoeft niet nuchter te zijn. Als u de eerste keer voor behandeling komt, wordt u opgenomen op de dagverpleging. De verpleegkundige brengt u naar de polikliniek urologie. Voorafgaand aan de behandeling krijgt u pijnstillende medicatie in uw blaas toegediend. Via een katheter wordt uw blaas geleegd en wordt de verdovingsvloeistof ingebracht. Ongeveer dertig minuten na het toedienen van de vloeistof, vind de behandeling plaats.


Behandeling op de operatiekamer

Ter voorbereiding doorloopt u een pre-operatief screeningstraject via de POS poli. U heeft gesprekken met een medewerker van de POS poli, de anesthesioloog en, als u ook medicatie gebruikt, met de ziekenhuisapotheker.

Behandeling

Tijdens de behandeling ligt u op uw rug met uw benen in beensteunen. Uw behandelend arts brengt een hol buisje via uw plasbuis in de blaas. Op dit buisje is een kleine camera aangesloten, zodat er in uw blaas gekeken kan worden. Door -via het buisje- water in de blaas te brengen, wordt de blaas tot ontplooiing gebracht. Vervolgens wordt op tien tot twintig plaatsen met een injectienaald een kleine hoeveelheid botox in de blaasspier gespoten. Aan het einde van de behandeling wordt soms een blaaskatheter ingebracht om de urine af te voeren. De behandeling duurt gemiddeld twintig minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling wordt u naar de dagverpleging gebracht. Als u voldoende hersteld bent van de verdoving, zelf heeft geplast en zich geen complicaties voordoen, mag u naar huis. Voordat u naar huis gaat controleert de verpleegkundige met een echoapparaat of uw blaas leeg is.
De behandeling heeft plaatsgevonden onder verdoving. U mag daarom alleen onder begeleiding naar huis en niet zelf een voertuig besturen.

Nazorgregels

De effecten van de behandeling zijn na ongeveer drie dagen merkbaar. De eerste dagen na de behandeling kan nog wat bloed in de urine aanwezig zijn. Het is daarom belangrijk dat u ongeveer twee liter per dag drinkt.

Controle

Voordat u naar huis gaat krijgt u een afspraak mee voor controle op de polikliniek. Met uw behandelend arts bespreekt u dan de resultaten van de behandeling.


Complicaties

Bij iedere behandeling kunnen complicaties voorkomen. Het is belangrijk dat u daarvan op de hoogte bent, zodat u op tijd contact kunt opnemen met uw behandelend arts.

De kans op complicaties neemt toe bij het gebruik van bloedverdunners. Houdt u zich altijd aan de voorschriften van uw behandelend arts.

De effecten van een behandeling met botox kunnen individueel verschillen. Het resultaat van het inspuiten van botox in de blaasspier kan soms zodanig groot zijn, dat het moeilijk is de blaas leeg te plassen. Als er veel urine achterblijft of als u helemaal niet meer kunt plassen, moet u de blaas (tijdelijk) via zelf katheteriseren leeg te maken. Dit komt echter zelden voor en gaat meestal vanzelf over naarmate de botox uitgewerkt raakt.
Om blaasontsteking te voorkomen, heeft u voor de behandeling een recept voor antibiotica ontvangen, die u bij eigen apotheek kunt ophalen.

Wanneer neemt u contact op?

  • als u plotseling hevige buikpijn of aanhoudende buikpijn heeft, die zonder pijnstilling niet verdwijnt (paracetamol, maximaal 4x daags 2 tabletten van 500 mg).
  • als u hevig bloedverlies heeft en/of grote bloedstolsels uit plast.
  • als u plotseling niet meer kunt plassen of het gevoel heeft niet goed te kunnen uitplassen.
  • als u enkele dagen na de behandeling meer dan 38,5°C koorts heeft.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden op het secretariaat urologie T 0187 60 71 90.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: B48
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien