Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Gynaecologie

Blaasmeting urodynamisch onderzoek

Blaasmeting urodynamisch onderzoek

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een blaasmeting te verrichten. u kunt hier nalezen wat dit onderzoek inhoudt. Wij adviseren u de informatie van te voren door te lezen.


Doel van het onderzoek

U bent onder behandeling gekomen wegens klachten over ongewild urineverlies of afwijkende plasfrequentie. Om de oorzaak daarvan vast te stellen, is het nodig om een blaasmeting te verrichten. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar de reactie van de blaasspier op toenemende vulling van de blaas, de capaciteit en tevens wordt informatie verkregen over het sluitmechanisme van de blaas. Ook kan de werking van de spieren van de bekkenbodem gemeten worden.

Voorbereiding

Voor het onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen noodzakelijk.

Het onderzoek

Voor het ondergaan van het onderzoek krijgt u schriftelijk of telefonisch bericht thuis of wordt de afspraak na bezoek bij de gynaecoloog gemaakt. Bij ieder bezoek haalt u eerst uw dagticket bij de aanmeldzuil bij een van de ingangen. Gebruik hierbij een geldig legitimatiebewijs. U ontvangt een dagticket met daarop per afspraak (of opname) vermeld hoe laat en waar u wordt verwacht. Kijk op de borden voor de juiste route. Wanneer u bij poli gynaecologie komt, graag hier ook melden bij de balie. De continentieverpleegkundige komt u hier halen.

De behandeling

Er wordt een slangetje in de blaas gebracht om de blaas met steriel water te vullen. Via dat slangetje kan dan tegelijk de druk in de blaas en de druk in de plasbuis worden gemeten. Tevens wordt er een dun slangetje in de schede (vagina) gebracht om de druk in de buik te meten. Met een aantal plakkers naast de anus kan zo nodig ook de werking van de spieren van bekkenbodem worden geregistreerd. Vóór het inbrengen van de slangetjes wordt het gebied rond de schede en de uitwendige urinebuis met water schoongemaakt. Tevens wordt dan eventuele resturine uit de blaas verwijderd. Het inbrengen van de meetslangetjes is hooguit wat prikkelend, niet pijnlijk. Na het vastplakken van de slangetjes wordt de blaas met een bepaalde snelheid gevuld en worden de drukveranderingen en reacties van de blaas automatisch geregistreerd. Tijdens deze fase wordt u gevraagd precies aan te geven wat u voelt. Dit gevoel kan variëren van lichte aandrang om te plassen tot onhoudbare aandrang. U hoeft tijdens het onderzoek de urine niet op te houden en als de vulling van de blaas pijnlijk wordt, wordt het onderzoek gestaakt. Na afsluiten van het onderzoek plast u leeg in een speciale trechter waardoor de sterkte van de plasstraal kan worden gemeten.

Duur van het onderzoek

De totale duur van het onderzoek bedraagt ongeveer 20 minuten.

Complicaties

Bij dit onderzoek treden zelden complicaties op.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u door het inbrengen van de slangetjes lichte irritatie in blaas of plasbuis krijgen. Om dit euvel te voorkomen of te verhelpen is het verstandig om na het onderzoek ruim te drinken. Het slikken van antibiotica is niet nodig.

Uitslag

Voordat u naar huis gaat krijgt u een afspraak mee voor controle op de polikliniek. Tijdens deze afspraak bespreekt de gynaecoloog zijn bevindingen.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden op
T 0187 60 71 20.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.
Foldernummer: B17
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien