Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Infectiepreventie

BRMO

BRMO

Bijzonder Resistente Micro Organismen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

U bent of uw naaste is drager van een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO). Via deze weg geeft Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis u algemene informatie over BRMO’s en de maatregelen die we nemen om verspreiding te voorkomen. Wij adviseren u om deze informatie zorgvuldig te lezen.


Algemeen

Iedereen draagt bacteriën bij zich, zowel op de huid als in het lichaam. Ze hebben vaak een nuttige functie. Sommige bacteriën kunnen infecties veroorzaken; deze infecties worden vaak behandeld met antibiotica. Antibiotica doodt bacteriën of remt de groei ervan. Bepaalde micro-organismen kunnen ongevoelig (resistent) worden voor de gangbare antibiotica. Deze bacteriën worden BRMO genoemd. Er is een beperkt aantal antibiotica dat wel werkzaam is als een infectie met een BRMO optreedt. Met deze antibiotica moet zuinig worden omgegaan omdat de bacterie hier anders ook ongevoelig voor kan worden. De naam Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) is de verzamelnaam voor al deze verschillende bacteriën.

Dragerschap

BRMO komt vaker voor binnen een ziekenhuisomgeving omdat in een ziekenhuis veel antibiotica worden gebruikt. Patiënten kunnen drager worden van een BRMO. Een BRMO geeft meestal geen ziekteverschijnselen bij gezonde mensen. Zij dragen de bacterie bij zich, meestal in de darmen. Dit noemt men dragerschap.
Bij mensen met een verminderde weerstand kan een BRMO infecties veroorzaken, net als andere bacteriën (die wel gevoelig zijn voor antibiotica) dat kunnen.

Verspreiding

Een BRMO kan zich verspreiden via handen en voorwerpen. In een ziekenhuis verblijven veel patiënten dicht bij elkaar, wat de kans op verspreiding van deze bacteriën vergroot. Daarnaast hebben patiënten in het ziekenhuis vaak een verminderde weerstand en zijn vatbaar voor infecties. Juist om verspreiding van deze resistente bacteriën onder patiënten te voorkomen, gelden landelijke richtlijnen, die ook in ons ziekenhuis worden toegepast.

Wanneer u ons ziekenhuis binnenkomt voor een afspraak met een specialist op de polikliniek of via de spoedeisende hulp, dan vragen wij u te melden of u op een of andere wijze in contact bent geweest met bijzonder resistente bacteriën. Voordat u wordt opgenomen voor (verder) onderzoek of behandeling wordt een vragenlijst met betrekking tot BRMO met u doorgenomen

Isolatiemaatregelen.

Indien bij u een BRMO is aangetroffen en u wordt in ons ziekenhuis opgenomen voor behandeling of onderzoek, dan worden isolatiemaatregelen genomen. Dit voorkomt de verspreiding van de bacterie naar andere patiënten in het ziekenhuis. Alle onderzoeken en behandelingen die voor u nodig zijn, kunnen wel gewoon plaatsvinden.

Tijdens uw opname betekent dit voor u het volgende.
De isolatiemaatregelen blijven gedurende uw hele opnameperiode van kracht.

Registratie en einde isolatiemaatregelen

Als drager van een BRMO wordt u geregistreerd in het digitale informatiesysteem van het ziekenhuis. Bij ieder bezoek dat u aan het ziekenhuis brengt, is dan duidelijk dat u drager bent van een BRMO en kunnen tijdig voorzorgsmaatregelen worden getroffen om verspreiding te voorkomen. Bij een eventuele heropname betekent dit, dat u opnieuw in isolatie wordt verpleegd. Wanneer langer dan 12 maanden geen nieuwe BRMO bij u wordt gekweekt, wordt na overleg met de deskundige infectiepreventie en de arts-microbioloog de registratie uit het digitale informatie systeem van het ziekenhuis verwijderd en zijn isolatiemaatregelen niet meer nodig bij een volgende opname. Indien dan opnieuw een BRMO bij u wordt gevonden, zijn de isolatiemaatregelen weer noodzakelijk. U wordt dan ook opnieuw geregistreerd.

Behandeling

Als u alleen drager bent van een BRMO hoeft u niet te worden behandeld. Infecties met een BRMO worden wel met antibiotica behandeld. In het laboratorium wordt getest welke antibiotica werkzaam zijn tegen deze bacterie.

Bezoek

Uw familie en vrienden mogen in het ziekenhuis gewoon bij u op bezoek komen. Wel melden bezoekers zich eerst bij de balie op de verpleegafdeling, waar zij instructies krijgen over de te nemen maatregelen. Eventueel andere voorschriften staan aangegeven op de isolatiekaart bij de ingang van de kamer. Bij het verlaten van de kamer wassen of te desinfecteren zij de handen met handalcohol.

Wat kunt u zelf doen om verspreiding te voorkomen

De belangrijkste maatregel om verspreiding van een BRMO te voorkomen, is de handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol

Bezoek polikliniek en functieafdeling bij BRMO-dragerschap

Bij een bezoek aan de polikliniek of functieafdeling gelden in principe geen extra maatregelen.

Maatregelen thuis

In de thuissituatie vormt een BRMO geen probleem. Het is voldoende de algemeen geldende hygiënemaatregelen na te leven. Dit betekent regelmatig uw handen wassen met water en zeep, in ieder geval voor het (bereiden van) eten en na ieder toiletbezoek.

Voor uw gezin en andere sociale contacten heeft uw BRMO-dragerschap geen enkele consequentie. U kunt zonder beperkingen uw dagelijkse gang van zaken voortzetten. U kunt bijvoorbeeld gewoon boodschappen doen, visite ontvangen, naar school, werk en naar een verjaardag gaan. Thuis gaat u om met uw huisgenoten zoals u gewend bent.

Mocht u na ontslag uit het ziekenhuis gebruik maken van bijvoorbeeld fysiotherapie of thuiszorg of onder behandeling zijn/opgenomen worden in een andere instelling of ziekenhuis, dan is dat geen enkel probleem. Wel is het belangrijk dat u meldt dat u drager bent van een BRMO. Zij kunnen hier dan rekening mee houden.

Tot slot

De medewerkers van het ziekenhuis realiseren zich, dat bovenstaande maatregelen voor u en uw omgeving ingrijpend kunnen zijn. Deze maatregelen zijn echter bedoeld om medepatiënten, medewerkers en bezoekers te beschermen. Wij rekenen op uw begrip hiervoor. Voor vragen kunt u te allen tijde terecht bij het verplegend personeel en/of uw behandelend arts. Zij kunnen u ook in contact brengen met de deskundige infectiepreventie voor meer specifieke informatie over dit onderwerp.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.
Foldernummer: B02
Laatst bijgewerkt op: 30-04-2024
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien