Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Maag, Darm, Lever

Allopurinol bij de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa

Allopurinol bij de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Uw behandelend arts en/of verpleegkundige heeft met u gesproken over het gebruik van Allopurinol. Hier krijgt u informatie over de werking en het gebruik van Allopurinol en hoe u moet handelen in geval van bijwerkingen. Deze informatie is echter géén vervanging van de bijsluiter. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u daarmee bij uw behandelend arts of verpleegkundige terecht.


Algemeen

De oorzaak van de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa is niet bekend. Elke behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van ontstekingsreacties. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint de kans op complicaties die zich bij deze ziektes voor kunnen doen. Medicijnen kunnen de darmontstekingen onderdrukken, maar ze kunnen de ziekte niet definitief genezen. Na het afbouwen van of stoppen met medicijnen kunnen de ontstekingen en daarmee de klachten weer terugkomen. Uw behandelend arts heeft u eerder azathioprine (Imuran®) of mercaptopurine (Purinethol
®) voorgeschreven. Hierbij blijkt dat er bij u onvoldoende spiegel van het medicijn kan worden opgebouwd doordat dit in uw lichaam wordt omgezet in een afbraakproduct. Dit kan gecorrigeerd worden door toevoeging van het middel Allopurinol, een medicijn wat vooral bij de behandeling van jicht wordt toegepast. Door gelijktijdig gebruik van Imuran®/Puri-Nethol® en Allopurinol stijgt de spiegel en daalt het afbraak product. Doordat Allopurinol de afbraak van Imuran®/Purinetho®l beïnvloedt moet de dosis van deze middelen worden verlaagd. Tevens dient net als bij het starten van Imuran®/Puri-Nethol® het bloed na toevoeging van Allopurinol in de eerste weken extra gecontroleerd te worden. Daarnaast kan Allopurinol bijwerkingen geven.

Bijwerkingen

Bijwerkingen die bij Allopurinol voorkomen zijn:
  • Vaak (1–10%): allergische huidreacties zoals huiduitslag.
  • Soms (0,1–1%): maag-darmstoornissen zoals misselijkheid, braken (te verminderen door inname na de maaltijd).
  • Zelden (0,01–0,01%): overgevoeligheidsreacties. Zie bijsluiter.
  • Zeer zelden (< 0,01%): zie bijsluiter.
In verband met mogelijke bijwerkingen zal regelmatig uw bloed worden gecontroleerd. Hierover licht uw verpleegkundige of behandelend arts u in.

Griepvaccinatie

Omdat u door de behandeling met Azathioprine (Imuran®)/mercaptopurinol (Puri-Nethol®) en Allopurinol gevoeliger bent voor infecties komt u in aanmerking voor griepvaccinatie via uw huisarts.

Telefonisch spreekuur en mailadres

De Verpleegkundig Specialist-MDL heeft een telefonisch spreekuur op dinsdag- en donderdagochtend van 09.00- 10.00 uur.
T 0187 60 74 09
E mdlpolikliniek@vanweelbethesda.nl

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: A42
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien