Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Oogheelkunde

Intravitreale injecties in het oog

Intravitreale injecties in het oog

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Uw behandelend oogarts heeft in samenspraak met u besloten te starten met intravitreale injecties in het oog met Avastin of Lucentis. Hier vindt u informatie over de behandeling.


De meest voorkomende oogziekten die we met Avastin of Lucentis behandelen

 • Natte macula degeneratie (MD): dit is een aandoening waarbij u snel minder goed gaat zien.
 • Veneuze bloedvatafsluitingen: dit is een afsluiting van de aders in het netvlies.
 • Macula oedeem: dit is vochtophoping in het deel van het netvlies waarmee u scherp ziet, bij onder andere suikerziekte, na een staaroperatie of bij chronische oogontstekingen (uveitis).
 • Neovasculair glaucoom: de oogdruk stijgt hier doordat nieuwe bloedvaten de afvoer van het oog beperken.

Wat zijn Avastin en Lucentis?

Avastin en Lucentis remmen de vaatgroeifactor VEGF. Dit is een stof die de vaten onder het netvlies laat groeien, met lekkage van vocht en bloed als gevolg. De behandeling van het geregistreerde middel Lucentis en/of het ‘off-label’ middel Avastin, toegediend door middel van injecties in het oog, is belastend voor het oog. Hoeveel injecties er nodig zijn, is niet precies te zeggen en varieert van, drie tot mogelijk meer dan tien, in twee jaar. Het voorkomt, bij de meeste mensen met natte MD, wel een verdere achteruitgang. Bij een derde van de patiënten lijkt het zelfs een verbetering van de gezichtsscherpte te geven.
U kunt er niet van uitgaan dat u door de behandeling weer kunt lezen, televisie kijken, autorijden, fietsen, zelfstandig met het openbaar vervoer kunt reizen of iemands gezicht kunt herkennen.
Ondanks de behandeling, kan er toch een zeer snelle achteruitgang plaatsvinden, bijvoorbeeld door een bloeding of een scheuring van het pigmentblad van het netvlies.

Voorbereidingen voor de behandelingen

 • U kunt uw medicijnen innemen zoals u gewend bent. U kunt gewoon eten voor de behandeling.
 • U mag de eerste 24 uur na de operatie zelf geen voertuig besturen. We raden u aan om u te laten ophalen.

De behandeling

U wordt opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. De verpleging brengt aan de kant van het aangedane oog een markering aan op uw voorhoofd.
Hierdoor is duidelijk welk oog wordt behandeld. Het oog wordt verdoofd, met druppels. De oogarts injecteert vervolgens een kleine hoeveelheid van het medicijn in uw oog. U voelt hier vrijwel niets van. De behandeling zelf duurt ongeveer vijf minuten. Houdt u er echter rekening mee, dat de voorbereidingen en de nazorg ongeveer anderhalf tot twee uur in beslag nemen.

Na de behandeling

 • Soms kunt u na de behandeling wat vlokjes waarnemen die meebewegen tijdens oogbewegingen. Dit is het medicijn dat geïnjecteerd is. Dit is normaal en verdwijnt binnen enkele dagen.
 • Het witte gedeelte van het oog waar de injectie werd toegediend, is waarschijnlijk rood. Dit is normaal en verdwijnt binnen enkele dagen.

Wat u kunt verwachten

Het doel van de behandeling is om de aandoening te stoppen, maar er kan ook herstel van een deel van het verloren zicht optreden. Het is niet aangetoond dat Avastin/Lucentis op de lange termijn definitief verder zichtverlies zal voorkomen.

Risico’s en complicaties

Soms kunnen injecties in het oog infecties veroorzaken. Let in de week na de injectie op of zich veranderingen voordoen in de toestand van het oog.
Neem contact op met de polikliniek Oogheelkunde als een week na de behandeling:
 • u nog steeds zwarte vlokjes ziet;
 • u meer pijn krijgt;
 • er een zwelling optreedt;
 • het oog roder wordt;
 • u waziger gaat zien;
 • u gevoeliger wordt voor licht.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden bij de polikliniek Oogheelkunde, T 0187 60 71 60.

Uw afspraak

Een eerste afspraak maken

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist nodig. Voor bloedprikken hoeft u geen afspraak te maken. Veel afspraken zijn ook online te maken via het
PatiëntenPortaal.

Een vervolgafspraak maken of een afspraak wijzigen

U kunt ook uw vervolgafspraak gemakkelijk zelf plannen of een afspraak wijzigen via uw persoonlijk PatiëntenPortaal; mijn.vanweelbethesda.nl. Lukt het niet om uw afspraak digitaal te plannen en wilt u liever één van onze medewerkers spreken? Neem dan telefonisch contact op met het betreffende specialisme via het Afsprakenbureau op 0187 60 23 55. De poliklinieken zijn op werkdagen van 8.30-12.30 en 13.30-16.30 uur bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.Foldernummer: A22
Laatst bijgewerkt op: 24-10-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien