Logo Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie
Orthopedie & traumatologie

MRI Arthrogram

MRI Arthrogram

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een MRI arthrogram van een gewricht (schouder, heup, of enkel) te laten maken. Dit is een onderzoek waarbij met contrastvloeistof het inwendige van een gewricht wordt gevuld, d.m.v. röntgenstralen wordt het gewricht zichtbaar gemaakt. Aansluitend wordt een MRI gemaakt van het betreffende gewricht. MRI staat voor Magnetische Resonantie Imaging en is een methode om doorsnede foto’s te maken van het menselijk lichaam. Het onderzoek wordt gedaan in verschillende richtingen met behulp van een magneet en radiogolven.


Doel van het onderzoek

Het gewricht zichtbaar maken met contrast d.m.v. röntgenstralen en het gewricht m.b.v. MRI afbeelden om afwijkingen in beeld te brengen.

Duur van het onderzoek

Gemiddeld duurt het arthrogram 20 minuten en de aansluitende MRI 30 minuten.

Voorbereiding

Bij deze informatie treft u ook een vragenlijst. Wij verzoeken u vriendelijk de vragenlijst vooraf in te vullen en deze mee te nemen als u komt voor het onderzoek.

In verband met het uit- en aankleden adviseren wij u gemakkelijke kleding zonder metaal te dragen. Wij verzoeken u geen sieraden of make-up te dragen (aangezien dit vaak metaalhoudend is), dit mag vanwege het metaal niet in de MRI scan. De afdeling radiologie is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Zwanger

Mocht u zwanger zijn of denken het te kunnen zijn, dan kan het röntgenonderzoek geen doorgang vinden! Wilt u dat zo spoedig mogelijk doorgeven.

Medicijnen

Medicijnen kunt u volgens voorschrift van uw arts in blijven nemen.

Hoe gaat het onderzoek

U meldt zich 10 minuten voor de afgesproken tijd op de afdeling Radiologie. Hier wordt u door één van onze radiodiagnostisch laboranten opgehaald. Deze brengt u naar de kleedkamer en vraagt u alle metalen voorwerpen in de kleedruimte achter te laten. U kunt hierbij denken aan: haarspelden, horloge, geld, (gebits-) prothese of beugel. Ook kledingstukken waaraan metalen knopen, ritsen of haakjes zitten dient u te verwijderen. Daarnaast moet het gewricht waar het om gaat ontbloot zijn.

Injecteren contrastvloeistof in het gewricht

Vervolgens komt u op de onderzoekstafel te liggen. De radioloog zal m.b.v. de röntgencamera het betreffende gewricht aanprikken. Indien nodig wordt er eerst plaatselijke verdoving toegediend. De radioloog zal hierna m.b.v. de röntgencamera het betreffende gewricht aanprikken. Hierna wordt, om het inwendige van het gewricht zichtbaar te maken op de foto’s, een contrastvloeistof in het gewricht gespoten. Na het inspuiten van het contrast wordt u overgebracht naar de MRI ruimte voor het vervolg van het onderzoek.

MRI

Tijdens het MRI onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. Als u op deze tafel ligt, wordt u gepositioneerd en richting de opening van de scanner geschoven. Het te onderzoeken lichaamsdeel wordt in het midden van het apparaat geplaatst. De bediening van de scanner vindt plaats in een ruimte naast de onderzoeksruimte. Tijdens het onderzoek ligt u alleen in deze ruimte, maar blijft u wel in contact met de laborant(e) via de intercom. Het apparaat maakt veel lawaai. Daarom krijgt u een koptelefoon op. U kunt hierop de radio luisteren of desgewenst een eigen cd meenemen van thuis om deze te beluisteren.
Het is van belang goed stil te blijven liggen. Probeer tijdens het onderzoek zoveel mogelijk te ontspannen.

Complicaties

De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto’s is zo gering, dat daar geen schadelijk effect van is te verwachten. Ook als u meerdere onderzoeken heeft ondergaan.

De uitslag

Na het onderzoek zal de arts de foto’s bekijken en beoordelen. De uitslag daarvan krijgt u te horen van de arts die voor u het onderzoek heeft aangevraagd. Deze bespreekt ook met u welke gevolgen de uitslagen van het onderzoek voor u hebben.
Opmerkingen
Na het onderzoek kunt u enige dagen een wat naar gevoel in het gewricht houden. Wij adviseren dan ook om de eerste twee dagen geen zware arbeid te verrichten en het gewricht zo min mogelijk te belasten.
Wanneer u met de auto komt is het verstandig om iemand te vragen met u te rijden. In verband met tijdelijke instabiliteit van het gewricht bent u namelijk niet verzekerd.


Vragenlijst (zelf invullen a.u.b.)

Wij verzoeken u vriendelijk de vragenlijst vooraf in te vullen en deze mee te nemen als u komt voor het onderzoek. S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

 1. Zijn er tijdens een operatie of behandeling metalen voorwerpen zoals bot- of gewrichtsprotheses, kunsthartklep, plaatjes of schroeven ingebracht?

  Ja/Nee
  Zo ja, welke?.............................................................................................................................................................
 2. Heeft u vaatclips in het hoofd of elders in het lichaam?

  Ja/Nee
 3. Heeft u een pacemaker, insulinepomp, neurostimulator of een ander elektrisch apparaat of pomp geïmplanteerd gekregen?

  Ja/Nee
 4. Heeft u een kunstgebit met magneetjes?

  Ja/Nee

  Zo ja, zitten deze in uw kaak geïmplanteerd?

  Ja/Nee
 5. Bent u ooit gewond geraakt door een metalen voorwerp (naald, kogel, granaatsplinter etc.) en zit dat voorwerp nog in het lichaam?

  Ja/Nee
 6. Bent u ooit aan uw ogen geopereerd en zijn er metalen voorwerpen ingebracht?

  Ja/Nee
 7. Heeft u ooit (bijvoorbeeld in uw werk) metaalsplinters in uw oog gehad en zitten deze splinters nog in het oog?

  Ja/Nee
 8. Bent u ooit aan uw oren geopereerd?

  Ja/Nee

  Is er een gehoorprothese geïmplanteerd?

  Ja/Nee
 9. Heeft u last van engtevrees (claustrofobie)?

  Ja/Nee
 10. Bent u zwanger of is er een vermoeden zwanger te zijn?

  Ja/Nee
 11. Wat is uw gewicht? ...............kg

  Datum (dd-mm-jjjj) ............- ............- ............

  Handtekening  ...............................................................................
Indien u één van de vragen 1 tot en met 10 met “ja” beantwoordt, dient u voor de onderzoeksdatum contact op te nemen met de afdeling Radiologie.
Indien u vraag 9 met “ja” beantwoord heeft kunt u desgewenst contact opnemen met de aanvragend arts om evt. een rustgevend middel voorgeschreven te krijgen.

Bericht van verhindering

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden op T 0187 60 74 99.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u tussen 08.30-17.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling radiologie op T 0187 60 74 99.

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.


Foldernummer: A05
Laatst bijgewerkt op: 04-05-2023
Gerelateerde informatie:

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien